De match van DNA en cultuur

De passie voor Executive Search geeft ons de energie en de inspiratie die het verschil maakt. We blijven zoeken tot we de ideale kandidaat voor uw bedrijf vinden. Met de juiste achtergrond, ervaring, persoonlijkheid, attitudes én hooggekwalificeerd. Ons doel?
De ideale match maken tussen uw bedrijfscultuur en het DNA van de kandidaat. Zo komen we tot een duurzame samenwerking.
Onze succesvolle aanpak?

Voor hogere profielen in Health, Safety, Environment en Quality (HSEQ). Al meer dan 20 jaar

Als ‘gelijkgestemde’ partner spreken we dezelfde taal. Wij weten wat er leeft in HSEQ, wij kennen de markt, wij weten waar de hindernissen en de gevoeligheden liggen, wij kennen de valkuilen en de uitdagingen. We hebben een ‘klik’ met de gezochte profielen, houden een vinger aan de pols van wat nu leeft en zijn nieuwsgierig naar de toekomst.

Persoonlijke en discrete aanpak, evenzeer no-nonsense

Als retained Executive Search kantoor vertrekken wij vanuit de opdracht die u aan ons toevertrouwt. We starten steeds met een wit canvas. Geen veronderstellingen, maar wel begrip en goed luisteren in combinatie met het stellen van de juiste vragen. Zo krijgen we uw wensen en verwachtingen helder. Wij blijven niet aan de oppervlakte, maar graven diep tot er een duidelijk beeld is van de kandidaat die inhoudelijk ‘matcht’ bij de job en die past bij uw specifieke veiligheids- en bedrijfscultuur. Wij vertegenwoordigen discreet uw bedrijf en engageren ons voor alle aspecten in het zoekproces. Vanaf het definiëren van de juiste strategie tot de aanwerving van de kandidaat. En wij werken exclusief voor u. U kunt er zeker van zijn dat we de kandidaten uitsluitend en exclusief met hun toestemming aan u voorstellen.

Onze kernwaarden ? H Hands-on \\ No-nonsense S Smart \\ Resilient E Experienced \\ Persistent Q Qualified \\ Resourceful

Retained Executive Search

Wij treden graag op als uw tussenpersoon. We staan in voor de evaluatie van de kandidaat en staan u bij in de verdere gesprekken. Executive Search is een vak apart. Eén waarin mensenkennis, jarenlange ervaring, een ruim netwerk en kennis van de arbeidsmarkt nodig zijn. Maar vooral ook het vermogen om mensen te ‘triggeren’ en te ‘bewegen’. Executive Search gaat over vertrouwen.

Onze werkwijze in vijf fasen

Er zijn minimumvereisten die u aan iedere externe partner mag stellen, zoals hoogstaande services, efficiënte methodes en aanpak, competentie en expertise, flexibiliteit, de juiste kwalificaties en referenties. Dat hebben we allemaal in huis. Maar er is méér.

Onze nichespecialisatie in HSEQ maakt ons uniek in de wereld van Executive Search.

1
2
3
4
5

1. Het omgevingsonderzoek

We analyseren de bedrijfsomgeving waarin uw toekomstige medewerker actief zal zijn. Evenzeer de situatie en de behoefte van waaruit uw vacature ontstond. Wat brengen wij in kaart? De cultuur, de structuur en de externe en interne contacten. Op die manier kunnen we de functie zo helder mogelijk voorstellen aan potentiële kandidaten.

2. De Search

We bepalen de zoekstrategie die het meeste rendement opbrengt. Zowel kwantitatief als kwalitatief. We brengen potentiële kandidaten in kaart en benaderen ze vervolgens discreet. Tonen ze interesse en staan ze open om te werken voor uw bedrijf, dan vermelden wij uw naam.

3. Rapportering en voorstelling kandidaten

We communiceren met u regelmatig en transparant over onze ondernomen acties en resultaten. Dit maakt een vlotte bijsturing mogelijk. We bezorgen u een shortlist van kandidaten waarmee we u in contact willen brengen. In het rapport: een overzicht van onder andere de persoonlijke gegevens, opleiding, ervaring, motivatie, huidige verloning en loonsverwachting. U beslist welke kandidaten u wenst uit te nodigen.

4. De contractbespreking

U krijgt van ons in detail het huidige remuneratiepakket van de eindkandidaat en haar/zijn verwachtingen. Geen verrassingen mogelijk dus.

5. De aanwerving en opvolging

Wij volgen de kandidaat op tijdens de eerste zes maanden in dienst bij uw bedrijf. Hierover koppelen we met u terug na drie en zes maanden. In onze overeenkomst met u als klant voorzien we altijd een garantieclausule.