Ondanks schaarste stellen 2 op 10 bedrijven hun criteria niet bij

 

Bijna de helft van de Belgische bedrijven (45%) vreest een acuut werknemerstekort binnen hun organisatie. Maar ondanks de schaarste houden werkgevers onvoldoende rekening met de attitude, verwachtingen en het groeipotentieel van sollicitanten en zetten ze te veel in op de verworven ervaring.

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van HR-dienstverlener Tempo-Team in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven.

9 op 10 werkgevers zegt de krapte op de arbeidsmarkt sterk te voelen. Bedrijven zijn op zoek naar nieuwe medewerkers, maar krijgen het hoog aantal openstaande vacatures niet ingevuld.

48% van de bedrijven vreest bovendien dat werknemers weggaan bij hen en dat ze extra personeel zullen moeten aanwerven om die vertrekkers op te vangen, dit bovenop het huidig aantal openstaande vacatures.

Old school rekruteren is out

Om zich te wapenen tegen de arbeidsmarktschaarste leveren bedrijven extra inspanningen om openstaande vacatures in te vullen. De meesten zetten in op hun

  • imago en reputatie (25%),
  • bieden meer voordelen aan werknemers om deze te lokken (24%) en
  • stellen minder eisen op vlak van ervaring (22%) en opleiding (17%).
  • 7% van de werkgevers geeft zelfs aan minder te verwachten van werknemers in termen van taal die ze spreken en taken die ze uitvoeren.

Salaris blijft echt wel belangrijk

Toch moeten werkgevers meer inzetten op jobaspecten die potentieel nieuwe werknemers écht aantrekken. En hier loopt het vaak mis. Zo hechten kandidaten voor een job veel meer belang aan het salarispakket dan werkgevers denken, (47% vs. 38%).

Hetzelfde geldt voor het belang van de jobinhoud (42% vs. 37%), de werkzekerheid en de work-life balans (36% vs. 23%).  Bovendien zegt 12% van de werkgevers geen idee te hebben welke criteria werkzoekenden waardevol vinden binnen een job.

“Bedrijven zijn nog te vaak op zoek naar de witte raaf die aan al hun eisen voldoet. Nochtans zou men door de grote schaarste op de arbeidsmarkt  sterker moeten focussen op de talenten en op het vergroten van het potentieel van de kandidaten”, aldus Wim Van der Linden, woordvoerder van Tempo-Team. “Daarnaast is het ook aangeraden om de lange selectieprocedures in te korten waar mogelijk. Procedures die te lang blijven aanslepen zorgen, naast een verlies van goede kandidaten aan de concurrentie, ook voor een productiviteitsverlies bij het eigen personeel.”

Ook intern potentieel blijft onbenut

Verder investeren organisaties onvoldoende ontginning en optimale inzet van talent binnen het bedrijf zelf.

  • 20% van de werknemers voelt zich sterk affectief betrokken bij de organisatie.
  • 26% geeft aan bij het bedrijf te blijven omdat men moet.
  • 30% zegt vast te zitten en geen andere uitweg te hebben.

Werknemers die geen alternatief zien en een verplichting ervaren om bij een organisatie te blijven, voelen zich

  • minder gelukkig (71%),
  • niet gemotiveerd (73%) en
  • onproductief (71%).

“Wie zich opgesloten voelt binnen zijn job, is niet meer gemotiveerd, voelt zich slecht en geeft aan de doelstellingen van de job niet meer te halen. Werknemers die zich daarentegen thuis voelen op het werk, zijn wel goed gemotiveerd: ze vinden hun werk belangrijk, zinvol én voeren het met veel plezier uit. Deze categorie werknemers heeft minder kans op een burn-out, is succesvoller en werkt proactief. Door aandacht te hebben aan wie lijkt af te haken en te werken aan die goede vorm van betrokkenheid kunnen bedrijven hun intern potentieel benutten”, besluit prof. dr. Anja Van den Broeck.

(bron: HR Magazine 14/4/22)