Recruit outside the box

Bedrijven houden nog veel vast aan klassieke ideeën: de ideale kandidaat is die met het juiste diploma en voldoende jaren ervaring of de beste contractvorm is die van onbepaalde duur. “Jammer genoeg help je jezelf er niet mee als je op die manier de arbeidsmarkt benadert.”

“De witte raaf, die perfecte kandidaat met de juiste competenties, zal je niet zo gauw tegenkomen. Maar als je halsstarrig daar naar blijft zoeken, mis je andere kandidaten die een goede match zijn.”

Die kandidaten hebben dan misschien niet het gewenste diploma of voldoende ervaring, maar dat is lang niet meer het belangrijkste. Cappelle: “Het motto ‘Hire for attitude, train for skills’ wordt dit jaar nog belangrijker.

We werven niet meer enkel aan op basis van hard skills, maar ook – of zelfs vooral – op basis van soft skills. Welke potentieel heeft iemand? Hoe gemotiveerd is de kandidaat? Passen de waarden en normen van die persoon bij de organisatie?”

Deze vragen zijn tegenwoordig belangrijker om te beantwoorden dan die over het diploma. Het is een andere aanpak dan wat bedrijven gewend zijn— en ook wat betreft de contracten is een open mind nodig. 70 procent van de werkgevers geeft aan dat ze nog steeds naar een klassieke contractvorm grijpen.